askmydira

תשובות לשאלות על משכנתא, טאבו, חוק מכר דירות, דירות להשקעה, היטל השבחה, ארנונה ועוד

תגית: דירה יחידה

רכישת דירה – כשאחד מבני הזוג בעלי דירה נוספת

לבעלי דירה בבעלותו לפני הנשואין ולי אין חלק בדירה , כעת אנו מעוניינים לרכוש דירה משותפת. איזה מס רכישה עלינו לשלם עבור הדירה: 1. מס על דירה יחידה כיוון שלי זו הדירה היחידה 2. מס מלא על דירה שניה אפילו שלי זו הידרה הראשונה 3. עבור חלקו של בעלי כדירה נוספת ועל חלקי כדירה יחידה […]

מס רכישה ודירה יחידה בעקבות גירושין

בבעלותינו דירה ומגרש. אנו עומדים להתגרש ונקבע כי עם השלמת הגירושין, הנכסים יימכרו ויחולקו בינינו. נכון להיום אני מתגוררת בדירה אך חייבת לעזוב ולקנות דירה בישוב אחר. הקושי למכור את הדירה הוא רב, עקב מחלוקות. שאלתי: במידה ואני רוכשת דירה על שמי, האם היא תחשב כדירה נוספת לצורך מס רכישה?

askmydira © 2015 Frontier Theme