askmydira

תשובות לשאלות על משכנתא, טאבו, חוק מכר דירות, דירות להשקעה, היטל השבחה, ארנונה ועוד

תגית: חריגות בניה

תצהיר העדר חריגות עבור מינהל מקרקעי ישראל

רכשתי דירה צמודת קרקע לפני שנתיים שיש בה חריגות בניה.הנכס אינו רשום בטאבו אלא מנוהל בחברה משכנת.במסגרת תהליך העברת הבעלות היינו אמורים לחתום ביחד עם המוכרים על תצהיר על העדר חריגות עבור המינהל.המוכרים סירבו לחתום על התצהיר ולכן אני הצהרתי שיש חריגות והחזרתי למינהל את המסמך ללא חתימת המוכרים.בעקבות זאת, התבקשתי ע"י המינהל לספק תוכנית […]

חריגות בניה – הכשרה או הריסה

רכשנו דירה לפני כשנה ולאחרונה גילינו כי יש בה חריגות בנייה. אני מעוניין להסדיר את הנושא מבחינה חוקית, אך חושש כי הדבר יעלה לנו כסף רב ואולי גם יחייב אותנו להרוס את השטח החורג. מה עושים?

askmydira © 2017 Frontier Theme