askmydira

תשובות לשאלות על משכנתא, טאבו, חוק מכר דירות, דירות להשקעה, היטל השבחה, ארנונה ועוד

תגית: עמלת פרעון מוקדם

עמלת פרעון מוקדם על משכנתא

קיבלתי סכום כסף, אשר מאפשר לי לסגור את המשכנתה. האם אאלץ לשלם עמלת פרעון מוקדם ואם כן, באיזה גובה? תשובה: עמלת פירעון מוקדם היא עמלה אשר חלה במקרה של נטילת משכנתא בריבית קבועה, או במסלולים אחרים בהם הדבר מצויין. כאשר אתם נוטלים משכנתא בריבית משתנה, אפשר לפרוע את התשלום ללא עמלה. גם במקרה של משכנתא […]

askmydira © 2017 Frontier Theme