askmydira

תשובות לשאלות על משכנתא, טאבו, חוק מכר דירות, דירות להשקעה, היטל השבחה, ארנונה ועוד

תגית: ערבות בנקאית

זכות הקבלן לדרוש תשלומי ערבות

בחוזה המכר התחייבתי לשלם ערבות בנקאית. הקבלן חייב אותי בסכום שהבנק חייב אותו כאשר הונפקה הערבות. כלומר על פי תחשיב של שנים מלאות . למיטב ידיעתי הערבות פוקעת ביום מסית הדירה ואז הבנק מחזיר לקבלן את העמלה היחסית בגין התקופה שחייב מראש. האם מגיע החזר בגין כך? האם יש פסיקות בנושא?

ערבות בנקאית על מלוא הסכום

הקבלן שלנו נתן ערבות בנקאית – לא לפי שלבי הבנייה, אלא על כל התשלום בבת אחת, בתנאי שהכספים יופקדו בחשבון הפרויקט. לדעתי חלק מהדיירים שילמו בטעות לקבלן, ולא לחשבון. האם שיטת הערבות של הקבלן חוקית?

ערבויות על רכישת דירה על הנייר

אני עומד לרכוש דירה על הנייר מקבלן. הקבלן אינו נותן ערבות בנקאית, אלא ביטחון של חוק מכר דירות: הוא ממנה אדם שלישי, אני משלם לו, וזה משלם לקבלן על פי התקדמות הבניה. האם מדובר בהגנה טובה לכספי? הקבלן מבטיח כי גם אם חלילה יפשוט רגל, הכסף שיהיה בידי האדם השלישי, יספיק לסיום הבניה

קבלת ערבות בנקאית מקבלן

אני רוצה לרכוש דירה מקבלן, אשר נמצאת רק בשלבים התחלתיים של בנייה. בחוזה, כותב הקבלן כי יתן לי ערבות בנקאית כנגד כל תשלום, תוך 7 ימים. אבל, אני רוצה ערבות בנקאית במעמד התשלום. מה מקובל, והאם יש חוק בנושא?

askmydira © 2015 Frontier Theme