askmydira

תשובות לשאלות על משכנתא, טאבו, חוק מכר דירות, דירות להשקעה, היטל השבחה, ארנונה ועוד

קטגוריה: מינהל מקרקעי ישראל

פעם מינהל מקרקעי ישראל, היום רשות מקרקעי ישראל. בכל מקרה – שאלות ותשובות לקשר של האזרח מול הגוף המחזיק בלמעלה מ-90% מקרקעות המדינה, על האגרות וההיטלים שהוא גובה וכיצד ניתן להתמודד מולו

ענייני מיסוי בקניית קרקע מפותחת במכרז

אני עומד להשתתף במכרז לקניית קרקע וישנם כמה דברים לא ברורים בנוגע למס רכישה. נגיד ואני עומד להציע הצעה של 300 אלף כולל מע"מ על הקרקע ועוד 300 אלף כולל מע"מ על הפיתוח, הבנתי שצריך לשלם מס רכישה על ה 300 אלף כולל המע"מ על הקרקע ועוד מס רכישה יחסי מה-300 אלף של הפיתוח לפי מה שהספיקו […]

רישום בית משותף על קרקע מינהל

אנו נמצאים לפני רכישה של בית דו משפחתי על מגרש של 250 מטר. המגרש שווק על ידי המנהל ביחידות כפולות (חצי דונם). ע"פ המידע שבידי המגרש עבר פרצלציה אך לא החל הליך רישום בית משותף. המוכרים קבלו מכתב מהמנהל בסוך 2012 שבו הודיעו להם שהסתיים הליך הפרצלציה והם מתבקשים תוך 60 יום להגיש את המסמכים […]

העדר נסח טאבו והסתמכות על זכות במינהל

אני ובעלי מעוניינים לרכוש דירה. לדברי בעל הדירה, אשר קנה את הדירה מקבלן, לא ניתן להם נסח טאבו עקב בעיה עם אחד הדיירים אשר בנה פרגולה בדירת הפנטהאוס שלו, אך ברשותו רישום זכות לנכס במנהל מקרקעי ישראל. השאלות שלנו הן: האם סיטואציה כזו אפשרית? מה המשמעויות של היעדר נסח טאבו? הא אפשר להסתמך על הרישום […]

מס רכישה על כל נכס מקרקעין שאינו דירת מגורים

רכשנו קרקע מהמנהל ולכן עלינו לשלם 5% מסכום הרכישה – תשלום מס רכישה. מאחר ואנחנו מתכננים לבנות בית וזוהי הדירה הראשונה שלנו, האם אין אפשרות לשלם מס כמו על רכישת דירה, אם נצהיר שאנו מתכננים לבנות? מה ההגיון בתשלום מס כל כך גבוה על קרקע לעומת קנית בית מוכן שמס הרכישה עליו היה נמוך בהרבה?

תצהיר העדר חריגות עבור מינהל מקרקעי ישראל

אני נדרש להשיג תצהיר העדר חריגות בניה רשות מקרקעי ישראל. רכשתי דירה צמודת קרקע לפני שנתיים שיש בה חריגות בניה. הנכס אינו רשום בטאבו אלא מנוהל בחברה משכנת. במסגרת תהליך העברת הבעלות היינו אמורים לחתום ביחד עם המוכרים על תצהיר על העדר חריגות בניה רשות מקרקעי ישראל. המוכרים סירבו לחתום על התצהיר ולכן אני הצהרתי […]

מכירת נכס מניב

אנו רוכשים חנות ומעוניינים לדעת אילו עלויות יחולו עלינו כאשר נמכור אותה בעוד מספר שנים. אני עוסק מורשה והחנות שנרכוש תהיה נכס מניב שיושכר. כמו כן, החנות ממוקמת על קרקע מינהל שאינה מהוונת. האם נדרש לתשלום למינהל?

askmydira © 2017 Frontier Theme