חישוב שטח דירת גן לטאבו

בוצע אצלנו לאחרונה חישובי גודל דירות ל. בחישוב החליטה החברה המודדת לא להחשיב
את שטח המרפסת כולו בדירת הגן מסך שטח ה המשותף. חשוב לציין שדירת הגן היא על עמודים וקיים שטח מקורה כגודל המרפסת שבקומה מעליה. בדירה שמעליה שטח המרפסת נחשב במלואה.הנימוק הרשמי של המודדים הוא שמדובר בדירה עם מרפסת גן. למרות היותה על עמודים, רשמית היא נמצאת בקומת קרקע מאחר שקיים גם שטח פתוח במרפסת. המרפסת לא תיחשב לחלוטין.
נוצר מצב לא תקין אצלנו, מאחר שדירת הגן הפכה להיות חלק קטן יותר בשטח המשותף מהדירה שמעליה למרות שמדובר בדירות זהות לחלוטין, מה שיגרור בהכרח שהיא תשלם פחות מיסי ועד. האם המדידה תקינה?

עו"ד שי עמית משיב:

חוק המקרקעין קובע את אופן חישוב שטח הדירה לצורך השתתפות בהוצאות:
57.     (א)     שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה יהיה לפי יחס שטח רצפתה אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור אחר; בחישוב שיעורו של חלק כאמור לא יעברו את תחום חלקי המאה.
(ב)     בחישוב שטח הרצפה לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון שטחם של גזוזטראות ושל קירות חיצוניים, אלא אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת.
(ג)     הוצמד חלק מסויים של הרכוש המשותף לדירה פלונית, יובא שטחו בחשבון לענין סעיף קטן (א) בשיעור שנקבע לכך בתקנון, ובאין קביעה כזאת – בשיעור שקבע המפקח לפי הנסיבות.

אתה צריך לבדוק אם יש בהוראות התקנון שירשם יחד עם רישום הבית המשותף, הוראות מיוחדות לענין דירות הגן או המרפסות. אם אין הוראות מיוחדות, אז מרפסות ("גזוזטראות") לא אמורות להחשב לצורך כך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *