כיצד יש לחשב את הוצאות הבית המשותף

בבניין בן כ-30 שנה, האם ערך שטח הדירה הרשום ב כולל שטחים לא מקורים (למשל מרפסת) או שהוא רק החלק המקורה של הדירה? לדירה רשום בטאבו 236 מ"ר ואילו מודד מוסמך של הדירה, ללא שטח לא מקורה, קיבל ערך של 206 מ"ר. מה הערך הנכון לחישוב יחסי של תשלומים לועד ה?

עו"ד שי עמית משיב:

אם השאלה היא כיצד יש לחשב את הוצאות הבית המשותף, אזי חוק המקרקעין קובע זאת באופן הבא בסעיף 58:  בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות. בסעיף 57, נקבע ביחס לאופן קביעת חלקה היחסי של כל דירה ברכוש המשותף (לכאורה, סוגיה נפרדת מסוגיית ההוצאות):

בחישוב שטח הרצפה לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון שטחם של גזוזטראות ושל קירות חיצוניים, אלא אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת

בשטח הדירה לא נכללות מרפסות פתוחות, והכל כמובן אלא אם כן יש מפתח אחר לחישוב ההוצאות שקבוע בתקנון הספציפי של הבנין.

 

Updated: 7 בפברואר 2019 — 11:26

2 תגובות

הוסיפו תגובה
 1. שלום,
  יש לנו בעייה שקשורה להרבה מאד בניינים באיזורנו.
  אנו בניין ישן במרכז ת"א כמו הרבה בניינים באיזור.
  בבניין שלנו יש שני סוגי דירות. ברישום שנעשה פעם בטאבו חלקן נמדדו עם המרפסת וחלקן ללא. כך שקיים מצב ששתי דירות זהות רשומות בטאבו בהפרש של עד 20 מ"ר,אף שכיום גם בהן לא קיימות מרפסות פתוחות.בעבר המצב לא הפריע לאיש.היו שני תעריפי ועד בית. אחד לדירות הגדולות והשני לקטנות בלי התייחסות למ"ר רשום. עתה, כשהבניין מתוחזק ע"י חברת ניהול נוצר מצב שדירות זהות נדרשות לתשלומים שונים, ומדובר בהבדלים של אלפי ש"ח לשנה(כולל הוצאות תחזוקה המחושבות למ"ר) . לבעלי הדירות שנרשמו כקטנות יותר, נוח כמובן עם המצב שלא כמו בעלי הדירות הזהות,שרישומן בטאבו גדול יותר,והם במיעוט,ונאלצים לממן השאר.העיריה ביצעה לפני כשנה-שנתיים מדידה חדשה של כל דירות הבניין והודעות נשלחו לכל בעלי הדירות.האם ניתן להגיש בקשה לטאבו למדידה ורישום מחודש לכל הדירות ללא הסכמת כל בעלי הדירות, או האם יכול הטאבו להשתמש בנתוני המדידה של העיריה מהשנה שעברה?כמה זמן עשוי להימשך הרישום המעודכן של מ"ר בטאבו והאם כל בעלי הדירות יחוייבו בעלות הרישום בין אם מעוניינים בכך או לא.
  תודה רבה

 2. עו"ד שי עמית משיב:
  אם ברצונכם לשנות את הרישום בלשכת רישום המקרקעין, כדי שישקף את המדידה הנכונה של כל הדירות בבניין, אזי תצטרכו להגיש בקשה לתיקון רישום צו הבית המשותף, כשאל הבקשה יצורף תשריט מדידה שיכין מודד מוסמך, ועל הבקשה יחתמו כל בעלי הדירות.
  יתכן ויאפשרו לכם להגיש בקשה כשלא כל בעלי הדירות חתומים עליה, תוך משלוח הודעות לאלה שלא חתמו, ויאפרו להם להתנגד לתיקון. אני מציע כי תבדקו זאת מראש עם לשכת המפקח על רישום בתים משותפים.
  לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עו"ד שי עמית במייל: shai@tessonelaw.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *