כשהשכן לא רוצה להשתתף בעלות הקמת הגדר המשותפת

בניתי בהרחבה, עם היתרים כחוק. מכיוון שבניתי לפני שכני, שטרם התחיל בבניה עד היום, הקמתי גם חומה בין 2 המגרשים במסגרת ההיתר. השכן מסרב להשתתף בעלות הקמת החומה בטענה שלא נתן הסכמתו ולא היה מודע לעלויות. האם ניתן לחייבו?

עו"ד שי עמית משיב:

חוק המקרקעין קובע כי נכסים הנמצאים על גבול משותף בין חלקות, הינם בבעלות משותפת. הנה לשון החוק:

49.  (א)  קירות, גדרות, עצים, ומחוברים כיוצא באלה הנמצאים במיצר של מקרקעין שכנים (להלן – מחוברים שבמיצר), יראום כנכסים בבעלות משותפת של בעלי המקרקעין השכנים, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.הקמת גדר משותפת - גם העלות משותפת

(ב)  מחוברים שבמיצר רשאי כל אחד מבעלי המקרקעין להשתמש בהם למטרה שלשמה הוקמו, וחייב הוא להשתתף בהוצאות הדרושות כדי להחזיקם במצב תקין לפי שיעור שהוסכם ביניהם, ובאין כזה – בחלקים שווים, זולת אם מידת השימוש בהם היתה שונה.

עלות הקמת משותפת סבירה

אמנם החוק עוסק רק בצד של הוצאות האחזקה, אך ניתן בהחלט לומר כי מדיני ההתעשרות שלא כדין, על השכן הנהנה מהגדר לשלם את מחצית עלות בניתה. ברור כי כשהוא יבקש היתר, גם הוא יהיה צריך לעמוד בתנאי ההיתר ביחס לבניית גדר, ולכן לא יתכן שהוא יהנה מבלי לשלם על בניית הגדר.

כמובן, מעל לכל מרחף גם ענין הסבירות, ואם הגדר אינה סבירה שאותו שכן היה מסכים לבנות בעצמו, אז לכל היותר יתכן והוא יחוייב בתשלום מחצית מעלות בניית גדר סבירה.

Updated: 31 בדצמבר 2017 — 16:32

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.