פיצוי מהקבלן על איחור במסירת הדירה

רציתי לשאול. אנחנו עומדים לקנות דירה לזוג צעיר בפרויקט. כרגע הם חופרים יסודות, והדירה עתידה להיות מוכנה לפי ה של הקבלן במרץ 2014.

האם חייב להיות רשום בחוזה שהקבלן מתחייב לשלם לי שכירות במידה ויאחר את סיום הבניה מעל שלושה חודשים? האם אכן לפי החוק הוא חייב בכך?

עו"ד שי עמית משיב:

לגבי פיצוי על איחור במסירה, להלן סעיף החוק הרלוונטי:

פיצוי בשל איחור במסירה (תיקון מס' 5) תשע"א-2011

5א. (א) לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה:

(1) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;

(2) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.

(ב) הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש; הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד החוזי ישולמו בתום שישים הימים האמורים.

(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים כי הסעיפים הקטנים האמורים לא יחולו על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.

תגובה אחת

הוסיפו תגובה
  1. שלום רב,
    למיטב הבנתי, סיעף קטן(ג)בעצם, מבטל את האמור בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) במידה ובהסכם המכר שבין הקבלן ורוכש נאמר אחרת.
    האם הבנתי נכון?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *