תגית: גירושין

מס רכישה ודירה יחידה בעקבות גירושין

בבעלותינו דירה ומגרש. אנו עומדים להתגרש ונקבע כי עם השלמת הגירושין, הנכסים יימכרו ויחולקו בינינו. נכון להיום אני מתגוררת בדירה אך חייבת לעזוב ולקנות דירה בישוב אחר. הקושי למכור את הדירה הוא רב, עקב מחלוקות. שאלתי: במידה ואני רוכשת דירה על שמי, האם היא תחשב כדירה נוספת לצורך מס רכישה?