תגית: דירה יחידה

הפרדה רכושתית מלאה לצרכי מס

אני מתגורר עם אשתי בבית אשר מחציתו רשום על שמה והמחצית השניה רשומה על אימה (חמותי). לפני מספר חודשים מכרתי את דירת המגורים היחידה שלי (שרכשתי לפני הנישואין) והוכחתי הפרדה רכושית מלאה לרשויות המס, כך שקיבלתי פטור ממס שבח. כעת, ברצוני להשתמש בכספי המכירה לצורך רכישת מחצית הדירה (שאנו מתגוררים בה) מאת חמותי בעבור 2 […]

רכישת דירה – כשאחד מבני הזוג בעלי דירה נוספת

לבעלי דירה בבעלותו לפני הנשואין ולי אין חלק בדירה , כעת אנו מעוניינים לרכוש דירה משותפת. איזה מס רכישה עלינו לשלם עבור הדירה: 1. מס על דירה יחידה כיוון שלי זו הדירה היחידה 2. מס מלא על דירה שניה אפילו שלי זו הידרה הראשונה 3. עבור חלקו של בעלי כדירה נוספת ועל חלקי כדירה יחידה […]

מס רכישה ודירה יחידה בעקבות גירושין

בבעלותינו דירה ומגרש. אנו עומדים להתגרש ונקבע כי עם השלמת הגירושין, הנכסים יימכרו ויחולקו בינינו. נכון להיום אני מתגוררת בדירה אך חייבת לעזוב ולקנות דירה בישוב אחר. הקושי למכור את הדירה הוא רב, עקב מחלוקות. שאלתי: במידה ואני רוכשת דירה על שמי, האם היא תחשב כדירה נוספת לצורך מס רכישה?