תגית: דמי הסכמה

מכירת נכס מניב

אנו רוכשים חנות ומעוניינים לדעת אילו עלויות יחולו עלינו כאשר נמכור אותה בעוד מספר שנים. אני עוסק מורשה והחנות שנרכוש תהיה נכס מניב שיושכר. כמו כן, החנות ממוקמת על קרקע מינהל שאינה מהוונת. האם נדרש לתשלום למינהל?