תגית: הצמדה לדולר

מדד תשומות הבניה

רכשתי דירה מקבלן, כאשר הסכמנו על מספר תשלומים לאורך תקופת הבנייה. הקבלן עומד בתוקף על כך שההצמדה תהיה לפי מדד תשומות הבניה, או לדולר האמריקאי – לפי הגבוה מביניהם באותה תקופה. לא מובנת לי דרישתו של הקבלן. האם אין חוק או תקנה המחייבת אותו לשיטת ההצמדה?