תגית: הצמדת דירות

מס רכישה על רכישת דירה – להרחבת הדירה הנוכחית

אנו רוכשים את הדירה שנמצאת קומה מעל דירתינו הנוכחית ומצרפים את שתי הדירות לדירה אחת. האם נחוייב במס רכישה מהשקל הראשון עבור הדירה השניה או שמאחר ובסופו של דבר תהיה לנו רק דירה אחת, יחול עלינו הפטור של דירה יחידה עד 1,000,000 ש"ח?