תגית: חוק מכר דירות

עמלה על ערבות מכר

רכשנו דירה חדשה והקבלן מבקש לחייב אותנו בסכום של 11 אלף שקל, בגין עמלת ערבות מכר. האם הוצאות הערבות חלות על הקבלן או על רוכש הדירה? תשובה: חוק המכר דירה (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) קובע:  3א.*   (א)  כל תשלומי העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה, לפי חוק זה (להלן – ההוצאות), יחולו על המוכר. […]