תגית: חריגות בניה

תצהיר העדר חריגות עבור מינהל מקרקעי ישראל

אני נדרש להשיג תצהיר העדר חריגות בניה רשות מקרקעי ישראל. רכשתי דירה צמודת קרקע לפני שנתיים שיש בה חריגות בניה. הנכס אינו רשום בטאבו אלא מנוהל בחברה משכנת. במסגרת תהליך העברת הבעלות היינו אמורים לחתום ביחד עם המוכרים על תצהיר על העדר חריגות בניה רשות מקרקעי ישראל. המוכרים סירבו לחתום על התצהיר ולכן אני הצהרתי […]

חריגות בניה – הכשרה או הריסה

רכשנו דירה לפני כשנה ולאחרונה גילינו כי יש בה חריגות בנייה. אני מעוניין להסדיר את הנושא מבחינה חוקית, אך חושש כי הדבר יעלה לנו כסף רב ואולי גם יחייב אותנו להרוס את השטח החורג. מה עושים?