תגית: מינהל מקרקעי ישראל

רישום בית משותף על קרקע מינהל

אנו נמצאים לפני רכישה של בית דו משפחתי על מגרש של 250 מטר. המגרש שווק על ידי המנהל ביחידות כפולות (חצי דונם). ע"פ המידע שבידי המגרש עבר פרצלציה אך לא החל הליך רישום בית משותף. המוכרים קבלו מכתב מהמנהל בסוך 2012 שבו הודיעו להם שהסתיים הליך הפרצלציה והם מתבקשים תוך 60 יום להגיש את המסמכים […]

מס רכישה על כל נכס מקרקעין שאינו דירת מגורים

רכשנו קרקע מהמנהל ולכן עלינו לשלם 5% מסכום הרכישה – תשלום מס רכישה. מאחר ואנחנו מתכננים לבנות בית וזוהי הדירה הראשונה שלנו, האם אין אפשרות לשלם מס כמו על רכישת דירה, אם נצהיר שאנו מתכננים לבנות? מה ההגיון בתשלום מס כל כך גבוה על קרקע לעומת קנית בית מוכן שמס הרכישה עליו היה נמוך בהרבה?

תצהיר העדר חריגות עבור מינהל מקרקעי ישראל

אני נדרש להשיג תצהיר העדר חריגות בניה רשות מקרקעי ישראל. רכשתי דירה צמודת קרקע לפני שנתיים שיש בה חריגות בניה. הנכס אינו רשום בטאבו אלא מנוהל בחברה משכנת. במסגרת תהליך העברת הבעלות היינו אמורים לחתום ביחד עם המוכרים על תצהיר על העדר חריגות בניה רשות מקרקעי ישראל. המוכרים סירבו לחתום על התצהיר ולכן אני הצהרתי […]

מכירת נכס מניב

אנו רוכשים חנות ומעוניינים לדעת אילו עלויות יחולו עלינו כאשר נמכור אותה בעוד מספר שנים. אני עוסק מורשה והחנות שנרכוש תהיה נכס מניב שיושכר. כמו כן, החנות ממוקמת על קרקע מינהל שאינה מהוונת. האם נדרש לתשלום למינהל?