תגית: עמלת ערבות מכר

האם קבלן יכול לגלגל ערבות בנקאית לרוכש הדירה

אני רוכש דירה מקבלן והוא דורש בחוזה שאני אתחייב לשאת במלוא העמלה שהוא ישלם לבנק, בגין הערבות שהבנק ינפיק לי על כל תשלום שאני אשלם בגין הדירה, עד ליום שיפוג תוקפן של הערבויות, זאת על אף האמור בחוק שהתשלום הנ"ל יחול על המוכר. האם זה חוקי?

מי משלם את עמלת ערבות חוק המכר דירות

האם מותר לקבלן לדרוש ממני את עלות הוצאת הערבות הבנקאית שנתן לי עבור הדירה שרכשתי ממנו? ממה שקראתי הקבלן חייב לשאת בעלות זו ולא הרוכש.  בהסכם המכר הוסיף הקבלן סעיף שהעלות תוטל על הרוכש. עורך הדין שלי טוען שזה חוקי בדרך שבה זה נעשה היות והבנק יוציא הקבלה על שמי. אני ממש מאוכזב מדובר ב11 אלף שקלים שלא […]

עמלה על ערבות מכר

רכשנו דירה חדשה והקבלן מבקש לחייב אותנו בסכום של 11 אלף שקל, בגין עמלת ערבות מכר. האם הוצאות הערבות חלות על הקבלן או על רוכש הדירה? תשובה: חוק המכר דירה (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) קובע:  3א.*   (א)  כל תשלומי העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה, לפי חוק זה (להלן – ההוצאות), יחולו על המוכר. […]