תגית: ערבות חוק מכר

מי משלם את עמלת ערבות חוק המכר דירות

האם מותר לקבלן לדרוש ממני את עלות הוצאת הערבות הבנקאית שנתן לי עבור הדירה שרכשתי ממנו? ממה שקראתי הקבלן חייב לשאת בעלות זו ולא הרוכש.  בהסכם המכר הוסיף הקבלן סעיף שהעלות תוטל על הרוכש. עורך הדין שלי טוען שזה חוקי בדרך שבה זה נעשה היות והבנק יוציא הקבלה על שמי. אני ממש מאוכזב מדובר ב11 אלף שקלים שלא […]

ערבות בנקאית על מלוא הסכום

הקבלן שלנו נתן ערבות בנקאית – לא לפי שלבי הבנייה, אלא על כל התשלום בבת אחת, בתנאי שהכספים יופקדו בחשבון הפרויקט. לדעתי חלק מהדיירים שילמו בטעות לקבלן, ולא לחשבון. האם שיטת הערבות של הקבלן חוקית?

ערבויות על רכישת דירה על הנייר

אני עומד לרכוש דירה על הנייר מקבלן. הקבלן אינו נותן ערבות בנקאית, אלא ביטחון של חוק מכר דירות: הוא ממנה אדם שלישי, אני משלם לו, וזה משלם לקבלן על פי התקדמות הבניה. האם מדובר בהגנה טובה לכספי? הקבלן מבטיח כי גם אם חלילה יפשוט רגל, הכסף שיהיה בידי האדם השלישי, יספיק לסיום הבניה

קבלת ערבות בנקאית מקבלן

אני רוצה לרכוש דירה מקבלן, אשר נמצאת רק בשלבים התחלתיים של בנייה. בחוזה, כותב הקבלן כי יתן לי ערבות בנקאית כנגד כל תשלום, תוך 7 ימים. אבל, אני רוצה ערבות בנקאית במעמד התשלום. מה מקובל, והאם יש חוק בנושא?