תגית: תב"ע נקודתית

הקלה במיקום קו בניין

רכשתי מיגרש שגובל בצד מיזרחי עם כביש. קו בניין יכול להיות במרחק של שלושה מטרים מהחומה המפרידה מהכביש. ביקשתי הקלה של 30ס"מ אך מסרו לי בעיריה שמכיוון שמדובר במגרש חזיתית, אין אפשרות לקבל הקלה על ידי שינוי קו בניה. מה הדרכים העומדות בפני?