קטגוריה: ערבות חוק מכר דירות

מי משלם את עמלת ערבות חוק המכר דירות

האם מותר לקבלן לדרוש ממני את עלות הוצאת הערבות הבנקאית שנתן לי עבור הדירה שרכשתי ממנו? ממה שקראתי הקבלן חייב לשאת בעלות זו ולא הרוכש.  בהסכם המכר הוסיף הקבלן סעיף שהעלות תוטל על הרוכש. עורך הדין שלי טוען שזה חוקי בדרך שבה זה נעשה היות והבנק יוציא הקבלה על שמי. אני ממש מאוכזב מדובר ב11 אלף שקלים שלא […]

הערת אזהרה ללא רישום בטאבו

התעניינתי בדירה במתחם דירות. נמסר לי שירשמו לי הערת אזהרה אך לא אקבל דירה על שמי בטאבו. מה המשמעות? האם אוכל בבוא היום להשכיר/למכור למי שארצה? האם יש עלי מגבלות? האם אני חשופה לאיבוד הדירה בדרך כלשהי?

ערבות בנקאית על מלוא הסכום

הקבלן שלנו נתן ערבות בנקאית – לא לפי שלבי הבנייה, אלא על כל התשלום בבת אחת, בתנאי שהכספים יופקדו בחשבון הפרויקט. לדעתי חלק מהדיירים שילמו בטעות לקבלן, ולא לחשבון. האם שיטת הערבות של הקבלן חוקית?

ערבויות על רכישת דירה על הנייר

אני עומד לרכוש דירה על הנייר מקבלן. הקבלן אינו נותן ערבות בנקאית, אלא ביטחון של חוק מכר דירות: הוא ממנה אדם שלישי, אני משלם לו, וזה משלם לקבלן על פי התקדמות הבניה. האם מדובר בהגנה טובה לכספי? הקבלן מבטיח כי גם אם חלילה יפשוט רגל, הכסף שיהיה בידי האדם השלישי, יספיק לסיום הבניה

עמלה על ערבות מכר

רכשנו דירה חדשה והקבלן מבקש לחייב אותנו בסכום של 11 אלף שקל, בגין עמלת ערבות מכר. האם הוצאות הערבות חלות על הקבלן או על רוכש הדירה? תשובה: חוק המכר דירה (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) קובע:  3א.*   (א)  כל תשלומי העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה, לפי חוק זה (להלן – ההוצאות), יחולו על המוכר. […]

קבלת ערבות בנקאית מקבלן

אני רוצה לרכוש דירה מקבלן, אשר נמצאת רק בשלבים התחלתיים של בנייה. בחוזה, כותב הקבלן כי יתן לי ערבות בנקאית כנגד כל תשלום, תוך 7 ימים. אבל, אני רוצה ערבות בנקאית במעמד התשלום. מה מקובל, והאם יש חוק בנושא?